Odwiedź tę sekcję

W jaki sposób schizofrenia wpływa na życie codzienne?

Osobom chorym na schizofrenię należy dać czas i pozwolić im się skoncentrować na małych, ale realistycznych celach. Istotne jest, aby komunikować się z nimi w sposób prosty i jednoznaczny: przekazywana informacja powinna mieć maksymalnie prostą formułę.

Każda osoba chora na schizofrenię przeżywa ją w inny sposób. Prezentacja i nasilenie objawów są zróżnicowane, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że wpłyną one na życie osobiste zarówno osoby chorej jak i jej rodziny i przyjaciół. Dla osób dotkniętych schizofrenią utrzymanie silnych relacji nie zawsze jest łatwe. Jeśli ktoś z Państwa bliskich cierpi na schizofrenię, dostępne są tu informacje oraz wskazówki, jak mogą Państwo pomóc takiej osobie. Należy pamiętać, że wsparcie jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego samopoczucia osoby chorej. Poniżej można znaleźć informacje, które pomogą Państwu uzyskać przydatną na codzień wiedzę, w jaki sposób schizofrenia wpływa na życie osobiste.

Trudności w codziennym funkcjonowaniu
Osoby cierpiące na schizofrenię mogą mieć znaczne problemy z wyrażaniem swoich emocji i funkcjonowaniem w codziennym życiu.1 Bardzo często może wystapić u nich ograniczenie ekspresji emocjonalnej (dotyczącej mimiki twarzy, mowy i gestykulacji).2 Niepokój spowodowany halucynacjami lub urojeniami może być źródłem dużego stresu i może wpływać negatywnie na interakcje społeczne.2

Osoby dotknięte schizofrenią mogą mieć również poczucie wstydu lub winy, co może wpływać na ich relacje nawet z najbliższymi przyjaciółmi i rodziną. Gdy ktoś bliski Państwu jest chory na schizofrenię, należy pamiętać, że rozmowa jest niezwykle ważna. Doświadczenia osoby, której brat choruje na schizofrenię, wskazują, że reagowanie spokojnym tonem na jego zmartwienia oraz zwyczajna rozmowa z nim na temat jego codziennych zajęć w sposób znaczący zmniejszały stopień jego stresu.3

Wycofanie z życia społecznego
Objawy schizofrenii mogą wydawać się niezrozumiałe lub frustrujące dla osób z otoczenia osoby dotkniętej tą chorobą. Powoduje to, że wiele osób cierpiących na schizofrenię wycofuje się z życia społecznego. Niestety, rozpoznanie schizofrenii wciąż wiąże się ze znaczną stygmatyzacją, co może mieć istotny wpływ na integrację osób cierpiących na tę chorobę w sytuacjach społecznych.

Uczestniczenie w życiu osoby chorej na schizofrenię może powodować niepokój, który z czasem może przerodzić się w złość, krytyczne nastawienie i nasilone emocje, stan znany jako silna ekspresja emocjonalna.4 Należy pamiętać, że osoby cierpiące na schizofrenię są szczególnie wrażliwe i świadome sygnałów społecznych. Silna ekspresja emocjonalna może doprowadzić do ponownego kryzysu psychotycznego lub hospitalizacji5.

Uczestniczenie w życiu społecznym jest jednak w większości przypadków możliwe. Jedna z osób cierpiących na schizofrenię wyjaśniła, że stara się traktować uczestniczenie w życiu społecznym jak codzienną rutynę, również w przypadku tak prostych aktywności jak wyjście z domu i pójście do kawiarni. Istnieją także różne rozwiązania internetowe pomagające pacjentom cierpiącym na schizofrenię skontaktować się z innymi osobami, które mogą im pomóc6.

Brak motywacji
Objawy negatywne mogą u wielu osób chorych na schizofrenię spowodować utratę zainteresowania celami osobistymi, pracą lub szkołą. U osób tych można spodziewać się trudności ze skupieniem się na poszczególnych zadaniach oraz braku energii i motywacji1. Może być im trudno funkcjonować w tradycyjnej roli zawodowej, a w zależności od nasilenia objawów, mogą one stać się nawet całkiem niezdolne do wykonywania pracy.
Trudności w wykonywaniu zadań mogą u osób chorych na schizofrenię spowodować zaniżoną samoocenę i poczucie nieadekwatności swojego zachowania w danej sytuacji. Zatem bardzo ważne jest skupienie się na pozytywnych celach. Należy starać się wyznaczać małe, realistyczne zadania oraz znaleźć taką pracę lub umiejętności, które są łatwe do opanowania, a jednocześnie przyjemne.

Jedna z osób cierpiąca na schizofrenię opisała swoje doświadczenia związane z pracą na własny rachunek: terminy, z których miała się wywiązać pozwalały się jej skoncentrować na wykonywaniu kolejnych zadań , a jednocześnie charakter pracy dawał tej osobie możliwość przerwania jej w przypadku złego samopoczucia.6

W przypadku wystąpienia schizofrenii u Państwa lub osoby Państwu bliskiej, niezwykle ważna jest rzetelna i jak najszersza wiedza na temat tej choroby. Należy zwracać uwagę na wiarygodność źródeł, z których się korzysta oraz rozróżniać mity od faktów. Na naszej stronie można znaleźć więcej informacji na temat oznak i objawów schizofrenii, na które należy zwrócić uwagę. Znajdą tu Państwo wskazówki , jak pomóc osobom dotkniętym tą chorobą.

Referencje

  1. NHS, Symptoms, 2016. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/symptoms/ [Accessed Jul 2019]
  2. NIMH, Schizophrenia, 2016. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml [Accessed Jul 2019]
  3. Mind, Schizophrenia, my brother and me, 2017. https://www.mind.org.uk/information-support/your-stories/schizophrenia-what-i-wish-someone-had-told-me/#.XULLm-hKhzo [Accessed Aug 2019]
  4. Amaresha A, Venkatasubramanian G. Indian J Psychol Med. 2012;34(1):12–20
  5. Mantovani LM, Ferretjans R, Marçal IM et al. Trends Psychiatry Psychother. 2016;38(2):97-9
  6. Mind, Schizophrenia: What I wish someone had told me, 2017. https://www.mind.org.uk/information-support/your-stories/schizophrenia-what-i-wish-someone-had-told-me/#.XULLm-hKhzo [Accessed Aug 2019]
Login to Unlock

Schizofrenia w szkole i pracy

Osoby z długotrwałymi chorobami psychicznymi, w tym schizofrenią, doświadczają barier w pracy z powodu stygmatyzacji, uprzedzeń i dyskryminacji. Pomimo faktu, ż

więcej…
Login to Unlock

Kliniczny przebieg choroby

Ponieważ schizofrenia nie rozwija się według ustalonego schematu, najlepszym sposobem opisania przebiegu choroby są etapy. Istnieją trzy główne fazy – faza prod

więcej…
strzałka