Odwiedź tę sekcję

Jak mogę pomóc osobie ze schizofrenią?

  • Ci z Państwa, którzy znają kogoś chorego na schizofrenię nie zawsze wiedzą jak takiej osobie pomóc. Sposobów pomocy jest wiele. Należy mieć na uwadze, że opieka nad osobą chorą na zaburzenia psychiczne może wiązać się z wieloma trudnymi doświadczeniami, dlatego warto pamiętać, że:
  • Schizofrenia nie jest winą opiekuna osoby chorej
  • Schizofrenia nie jest także winą osoby chorej
  • Osoba sprawująca opiekę nie jest w stanie wyleczyć chorego ze schizofrenii
  • Urojenia lub halucynacje osób chorych są przez nie odbierane jako realne
  • Nieakceptowalne zachowania osoby chorej są wynikiem samej choroby i nie wynikają z jego złej woli
  • Nawet najlepsi mogą popełniać błędy

Należy starać się uzyskać jak naj więcej rzetelnych informacji na temat schizofrenii

Zapoznanie się z informacjami na temat schizofrenii jest ważne w celu zrozumienia jej faz i objawów oraz tego, przez co może przechodzić osoba nią dotknięta. Wokół schizofrenii krąży wiele błędnych informacji, dlatego też warto poświęcić nieco czasu, aby dowiedzieć się, co jest faktem, a co mitem.

2. Należy wiedzieć jakie są oznaki nawrotu choroby

U każdej osoby cierpiącej na schizofrenię występują inne objawy i inny przebieg choroby. Znajomość oznak pojawiania się złego stanu u osoby chorej na schizofrenię pozwala wspierać ją w radzeniu sobie z tym schorzeniem. Należy zwracać uwagę na następujące oznaki:2

Utrata apetytu

Lęk lub stres

Zaburzenia snu

Poczucie nieufności lub strachu

Posądzanie innych o złe intencje

Słyszenie od czasu do czasu wewnętrznych głosów

Trudności z koncentracją

W przypadku zauważenia tych oznak należy upewnić się, że osoba cierpiąca na zaburzenie przyjmuje zlecone mu leki i rozważyć dodatkowe wsparcie.

3. Należy zapewnić wszelką możliwą pomoc specjalistyczną

Dla osób chorych na schizofrenię dostępnych jest wiele różnego rodzaju form wsparcia. Im bardziej profesjonalne są dostępne porady, tym łatwiejsze może być przejście przez trudne okresy.

4. Należy upewnić się, że osoby cierpiące na schizofrenię przyjmują zlecone im leki

Dla osób chorych na schizofrenię przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami jest bardzo ważne. Prawidłowe stosowanie leków może zapobiec nawrotom choroby.2 Gdy stan tych osób jest dobry, należy starać się wytworzyć u nich nawyk samodzielnego, regularnego przyjmowania zaleconych im leków. Jeśli mają one problemy z pamięcią, należy pomagać im w systematycznym przyjmowaniu leków.

5. Należy upewnić się, że osoby z bliskiego otoczenia chorego są bezpieczne

Osoba cierpiąca na schizofrenię może mieć trudności z jasnym myśleniem i dbaniem o siebie lub innych1. Jeśli osoba taka ma kogoś na utrzymaniu, powinno się ją wspierać w codziennych zadaniach, takich jak prace domowe czy zakupy. Należy regularnie sprawdzać, czy nikomu nie dzieje się nic złego.

6. Należy pomóc osobom cierpiącym na schizofrenię znaleźć takie zajęcie, które nada sens ich życiu i nauczy nowych umiejętności

Ważne jest, aby skupić się na pozytywach, na tym, co chorym na schizofrenię sprawia przyjemność lub w czym są dobre. Należy starać się wyznaczać małe, realistyczne cele oraz pomagać im znaleźć taką pracę lub rozwinąć takie umiejętności, które są łatwe do opanowania, a jednocześnie znaczące. Należy pamiętać, że trudności w koncentracji to jeden z objawów schizofrenii, w związku z czym ważne jest, aby okazywać osobom dotkniętym tą chorobą dużo cierpliwości.1

7. Należy dbać o siebie

Uczestniczenie w życiu osoby chorej na schizofrenię, nigdy nie jest łatwe. Ważne jest aby zwracać uwagę także na własne potrzeby i starać się wygospodarować choć trochę czasu dla siebie.

Należy znaleźć kogoś, z kim będzie można porozmawiać o swoich odczuciach

Należy starać się utrzymać kontakt z przyjaciółmi i rodziną

Nie należy brać do siebie krzywdzących zachowań i słów

Referencje

  1. NIMH, Schizophrenia, 2016. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml [Accessed Jul 2019]
  2. NHS, Living with schizophrenia, 2016. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/living-with/ [Accessed Jul 2019]
Login to Unlock

Schizofrenia – podstawowe informacj…

Schizofrenię można zdefiniować jako poważne zaburzenie psychiczne, które wpływa na zachowania, myśli i emocje. Możesz zauważyć pierwsze objawy dopiero w wieku n

więcej…
Login to Unlock

Diagnoza

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rozpoznanie nie jest możliwe przed wystąpieniem pierwszych ostrych objawów psychotycznych. Jednak wykrywanie objawów prodromalny

więcej…
strzałka