Odwiedź tę sekcję

Leczenie schizofrenii a ciąża

 • Prawidłowa ciąża i urodzenie zdrowego dziecka przez kobietę chorą na schizofrenię dziecka jest możliwe. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem prowadzącym odnośnie stosowanego leczenia oraz nie przerywać psychoterapii.
 • Jeśli znają Państwo kogoś, kto jest w ciąży i cierpi na schizofrenię, możecie Państwo możecie wspierać ją poprzez rozmowy oraz pomóc w planowaniu poszczególnych etapów ciąży.

W tej sekcji

Prawidłowa ciąża i urodzenie zdrowego dziecka przez kobietę chorą na schizofrenię są możliwe. Jednym z warunków jest staranne dbanie o swoje zdrowie, co później może zaowocować w opiece nad dzieckiem. Przede wszystkim należy skonsultować się z lekarzami w celu otrzymania odpowiedniego leczenia i opieki w zakresie kontrolowania schizofrenii oraz utrzymania dobrego stanu swojego zdrowia jak i dziecka, które ma się urodzić. Lekarz może doradzić najlepszy sposób postępowania w danej sytuacji, co może pomóc kobiecie poczuć się lepiej przygotowaną do ciąży oraz przyszłej roli matki i jednocześnie mieć świadomość pełnej kontroli zarówno ciąży jak i choroby. Poniżej przedstawiamy kilka porad dotyczących ciąży dla kobiet chorujących na schizofrenię.

Jestem chora na schizofrenię i chcę mieć dziecko.

Czy moje dziecko może odziedziczyć po mnie schizofrenię?

Choć schizofrenia często występuje rodzinnie, żaden konkretny gen nie jest uważany za odpowiedzialny za wystąpienie tej choroby.1 Bardziej prawdopodobne jest, że na ryzyko rozwoju schizofrenii wpływ mogą mieć różne kombinacje genów. Ponadto, w rozwoju schizofrenii, równie dużą rolę jak czynniki genetyczne, mogą odgrywać czynniki środowiskowe, takie jak np. stresujące wydarzenia w życiu kobiety.2

Czy przyjmowane przez mnie leki przeciwpsychotyczne mogą mieć wpływ na możliwość zajścia w ciążę?

W przypadku kontroli objawów choroby poprzez leczenie farmakologiczne, należy skonsultować się z lekarzem w celu omówienia potencjalnych zagrożeń związanych z leczeniem lub brakiem leczenia schizofrenii. Dalsze przyjmowanie przepisanych leków może nieść ze sobą ryzyko dla nienarodzonego jeszcze dziecka, ale odstawienie leczenia może spowodować pogorszenie stanu zdrowia3.

Niektóre leki przeciwpsychotyczne mogą zwiększać poziom we krwi jednego z hormonów-prolaktyny4. Prolaktyna pomaga przygotować organizm kobiety do zajścia w ciążę, jednak zbyt duża ilość tego hormonu zmniejszać szanse zajścia w ciążę. W w związku z tym lekarz może podjąć decyzję zmiany leku5. Podwyższony poziom prolaktyny może również powodować zaburzenia miesiączkowania, co także może wpływać niekorzystnie na libido i płodność4. Ważne jest, aby skonsultować z lekarzem wybór optymalnego dla kobiety leku.

W jaki sposób może pomóc terapia przez rozmowę?

Zawsze dobrze jest mieć kogoś, z kim można porozmawiać. Rodzina, przyjaciele i znajomi mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem w czasie i po zakończeniu ciąży, jak również ze schizofrenią. Wykwalifikowane osoby zatrudnione przez różnego rodzaju instytucje oferują specjalistyczną pomoc np. terapię polegającą na rozmowie na temat kontrolowania schizofrenii.

Niezależnie od stosowania farmakoterapii warto jest skorzystać z różnych form psychoterapii. Obejmują one w szczególności terapię poznawczo-behawioralną (ang. Cognitive Behavioral Therapy, CBT), terapię akceptacji i zaangażowania (ang. Acceptance and Commitment Therapy, ACT) oraz arteterapię. Mogą one pomóc także poprzez zmianę sposobu myślenia i zachowania, sprawiając, że objawy schizofrenii będą łatwiejsze do opanowania. Terapie te mogą być pomocne także w przypadku psychozy poporodowej, rzadkiego, ale poważnego zaburzenia psychicznego, które może dotknąć kobietę w okresie tuż po urodzeniu dziecka6.


Mam schizofrenię i jestem w ciąży

Jakie są potencjalne zagrożenia dla mojego zdrowia, jeśli biorę leki przeciwpsychotyczne w czasie ciąży?

Leki przeciwpsychotyczne mogą powodować potencjalne skutki uboczne, a w przypadku ciąży może dodatkowo wystąpić niewielki wzrost ryzyka wystąpienia określonych powikłań.

W szeroko zakrojonym badaniu przeprowadzonym w Kanadzie wykazano, że cierpiące na schizofrenię kobiety w ciąży, w porównaniu z kobietami w ciąży bez rozpoznanej choroby psychicznej, były narażone na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia7:

stanu przedrzucawkowego

zakrzepicy żył głębokich

przedwczesnego porodu

zbyt niskiej lub zbyt wysokiej masy urodzeniowej dla wieku ciążowego

cukrzycy związanej z ciążą

przewlekłego nadciśnienia

Liczba hospitalizacji kobiet biorących udział w badaniu była wyższa niż przeciętna. Stąd wniosek, że celowe jest opracowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem w celu wsparcia kobiet cierpiących na schizofrenię, które są w ciąży lub planują zajść w ciążę.
Oceniając stosunek ryzyka do korzyści płynący z zastosowania leków przeciwpsychotycznych, lekarz może wziąć pod uwagę (między innymi):

Czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej i nadmiernego przyrostu masy ciała.

Dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków w ciąży i w okresie poporodowym.

Ryzyko nawrotu choroby w przypadku niestosowania leków8.

Ważne jest, aby postępować zgodnie z zaleceniami lekarza oraz być świadomym znaczenia kontroli objawów schizofrenii w czasie ciąży 9,10. Otwarte i szczere rozmowy pomiędzy pacjentem i lekarzem dotyczące zagrożeń związanych z ciążą i zmianą sposobu leczenia mogą przyczynić się do zwiększenia szansy na prawidłowy przebieg ciąży.

Jakie są potencjalne zagrożenia dla mojego jeszcze nienarodzonego dziecka, jeśli biorę leki przeciwpsychotyczne w czasie ciąży?

Przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych podczas ciąży zazwyczaj nie powoduje poważnych skutków ubocznych u jeszcze nienarodzonego dziecka (np. wad wrodzonych), ale może wiązać się z przedwczesnym porodem, niską masą urodzeniową oraz noworodkowym zespołem odstawienia (z uwagi na narażenie płodu w łonie matki na działanie leków). Jednakże większość doniesień na ten temat dotyczy stosowania leków przeciwpsychotycznych starszej generacji, a nie nowszych „atypowych” leków przeciwpsychotycznych4. W przypadku wątpliwości dotyczących zdrowia nienarodzonego jeszcze dziecka związanych z przyjmowaniem leków należy skonsultować się z lekarzem, który oceni, czy podczas ciąży konieczna będzie zmiana leków.

Co jeszcze mogę zrobić w czasie ciąży, aby wspierać swoje zdrowie fizyczne i psychiczne?

Jest wiele czynników, które mogą pomóc utrzymać dobre samopoczucie podczas ciąży:

Zdrowa dieta połączona z aktywnością fizyczną.

Codzienne suplementowanie kwasu foliowego.1

Należy całkowicie zrezygnować z picia alkoholu.

Rzucenie palenia.

Praktykowanie technik zmniejszania stresu, takich jak relaksacja mięśni, medytacja.

Dbałość o odpowiednią ilość snu.


Czy po urodzeniu dziecka (w okresie poporodowym) nadal powinnam przyjmować leki ?

Większość leków przeciwpsychotycznych może przenikać do mleka matki, aczkolwiek w bardzo niewielkich ilościach (<3%)1. Choć istnieją doniesienia o senności i apatii u noworodków w okresie poporodowym, w większości przypadków nie stwierdzono u nich żadnych zdarzeń niepożądanych2. W celu uzyskania odpowiedzi, czy należy kontynuować przyjmowanie leków w okresie poporodowym, należy skonsultować się z lekarzem, który udzieli porady odpowiedniej do konkretnej sytuacji.

Co zrobić, jeśli znam kobietę, która ma schizofrenię i jest w ciąży?

Osoba opiekująca się kobietą, która cierpi na schizofrenię i jest w ciąży, może wesprzeć ją wykonując trzy proste kroki:

Słuchanie: Wspieranie przyjaciółki chorej na schizofrenię, zarówno podczas ciąży jak i już po rozwiązaniu oraz jej rodziny może być bardzo cenną inicjatywą. Wskazane jest zachęcać kobiety chore na schizofrenię do wyrażania swoich uczuć i proponować im pomoc w ich codziennych zajęciach.

Planowanie z wyprzedzeniem: należy przygotować się na różne trudne sytuacje, jakie mogą pojawić się podczas ciąży jaki i po jej zakończeniu oraz zachęcać chorą na schizofrenię kobietę do otwartej rozmowy i podjęcia pewnych decyzji z wyprzedzeniem. Świeżo upieczone matki chorujące na schizofrenię mogą potrzebować dużego wsparcia w okresie poporodowym. Należy również wziąć pod uwagę na możliwość nawrotu objawów psychotycznych lub zaniedbanie dziecka, co może stanowić dla niego zagrożenie5.

Pomoc w troszczeniu się o siebie: ciąża w życiu kobiety chorej na schizofrenię może wiązać się z dużym dla niej stresem, dlatego istotne jest, aby w tym okresie szczególnie pomóc jej w troszczeniu o siebie i zadbać o jej jak najlepsze samopoczucie.

Referencje

 1. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/causes/
 2. Brown AS. The environment and susceptibility to schizophrenia. Prog Neurobiol. 2011;93(1):23-58
 3. https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/mental-health-problems-pregnant/
 4. Bargiota, et al., The Effects of Antipsychotics on Prolactin Levels and Women’s Menstruation Schizophr Res Treatment. 2013; 2013: 502697. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3886401/
 5. Robinson, Treatment of schizophrenia in pregnancy and postpartum. The Canadian journal of clinical pharmacology 19(3):e380-6 · October 2012 https://www.researchgate.net/publication/232279872_Treatment_of_schizophrenia_in_pregnancy_and_postpartum
 6. https://www.nhs.uk/conditions/post-partum-psychosis/
 7. Vigod et al., Maternal and newborn outcomes among women with schizophrenia: a retrospective population-based cohort study, BJOG. 2014 Apr;121(5):566-74. https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1471-0528.12567
 8. Using antipsychotics in pregnancy – NHS Evidence https://arms.evidence.nhs.uk/resources/hub/1047945/attachment
 9. Teodorescu et al., Dilemma of treating schizophrenia during pregnancy: A case series and a review of literature. BMC Psychiatry. 2017 Aug 29;17(1):311. Review. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-017-1475-z
 10. Levinson. Review: women with schizophrenia have poorer pregnancy outcomes than other women, but it is unclear whether antipsychotic medications affect their infants. Evidence-Based Mental Health 2003;6:89. https://ebmh.bmj.com/content/6/3/89
 11. https://www.nhs.uk/common-health-questions/pregnancy/why-do-i-need-folic-acid-in-pregnancy/
 12. Gentile S. Infant safety with antipsychotic therapy in breast-feeding: a systematic review. J Clin Psychiatry 2000; 69:666-673
 13. Einarson A. Antipsychotic medication(safety/risk) during pregnancy and breastfeeding. Curr Women’s Health Rev. 2010:6:34-38.
Login to Unlock

Schizofrenia w szkole i pracy

Osoby z długotrwałymi chorobami psychicznymi, w tym schizofrenią, doświadczają barier w pracy z powodu stygmatyzacji, uprzedzeń i dyskryminacji. Pomimo faktu, ż

więcej…
Login to Unlock

Leczenie i remisja

Po rozpoznaniu schizofrenii lekarz przeprowadzi rozmowę z diagnozowaną osobą na temat rozpoczęcia planu leczenia. Po rozpoczęciu leczenia istnieją dwa główne ce

więcej…
strzałka