Odwiedź tę sekcję

Leczenie i remisja

 • W przypadku schizofrenii trudno jest mówić o jednolitym dla wszystkich schemacie leczenia tej choroby. Do jej leczenia lekarz może podejść w różny sposób; po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu zaproponuje on danemu pacjentowi optymalny dla niego plan leczenia. Zawsze jednak podstawą powodzenia przyszłej terapii jest dokładne przestrzeganie przez pacjenta zaleceń lekarskich.

W tej sekcji

Leczenie

Po zdiagnozowaniu schizofrenii lekarz omawia z pacjentem/jego rodziną plan leczenia. Główne cele terapii to zmniejszenie częstości i stopnia nasilenia ostrych epizodów psychotycznych oraz poprawa jakości życia. Niezbędnym warunkiem powodzenia terapii jest ścisła współpraca pacjenta z lekarzem prowadzącym.1

Wytyczne dotyczące leczenia schizofrenii, np. wytyczne opublikowane przez NICE, zachęcają do wczesnego podjęcia leczenia już w momencie zauważenia pierwszych objawów choroby. Może to zmniejszyć ryzyko rozwoju psychozy.2
Lekarz omówi z osobą chorą na schizofrenię różne możliwości leczenia i przedstawi mu optymalną dla niego metodę leczenia. Ostateczny wybór będzie oparty o dotychczasowy wywiad, fazę leczenia oraz działania niepożądane, jakie mogą wystąpić w związku z leczeniem farmakologicznym.2

Leczenie osób chorych na schizofrenię nie ogranicza się jednak tylko do podejścia farmakologicznego. Powinno ono mieć charakter kompleksowy. Oznacza to, że oprócz leków przeciwpsychotycznych, leczenie będzie prawdopodobnie obejmować: 1

Psychoterapię

Szkolenie w zakresie umiejętności społecznych

Treningi osobiste

Wsparcie rodziny i opiekunów, różnego rodzaju treningi

Leczenie schzofrenii jest zindywidualizowane, najczęściej jednak ma ono charakter kompleksowy- obok farmakoterapii stosuje się również psychoterapię, psychoedukację a także terapię zajęciową. Obecnie nie ma jeszcze skutecznego dla wszystkich pacjentów jednego modelu leczenia schizofrenii, jednak wiele objawów można złagodzić, zaś u niektórych osób mogą one ustąpić całkowicie.
Leczenie osoby chorej na schizofrenię może obejmować:


Terapię poznawczo-behawioralną (ang. cognitive behavioral therapy, CBT)

Celem terapii CBT jest doprowadzenie pacjenta do momentu, w którym jest on w stanie sam przerwać błędne koło negatywnych myśli i wypracować sobie własne metody radzenia sobie z danym problemem.12

Zazwyczaj potrzebne może być od 8 do 20 sesji CBT, w okresie od 6 do 12 miesięcy, ale nie ma reguły- każdy pacjent może wymagać innej ilości sesji. Jedna sesja trwa zazwyczaj około pół godziny.12

Arteterapię

Arteterapia (terapia przez sztukę) może pomóc wyrazić osobie ze schizofrenią swoje doświadczenia związane z chorobą. Negatywne objawy schizofrenii mogą czasem powodować problemy ze zrozumieniem innych osób.13 Arteterapia może być dobrym sposobem na podzielenie się swoimi odczuciami z innymi , może również dać mu nową perspektywę postrzegania schizofrenii.12

Terapię rodzinną

Rodzina może odgrywać istotną rolę w pomaganiu osobie ze schizofrenią w radzeniu sobie z chorobą. Jednakże z czasem zadanie to może okazać się dla członków rodziny zbyt trudne i obciążające. Terapia rodzinna może pomóc zarówno osobie ze schizofrenią jak i jej rodzinie zrozumieć tą chorobę i lepiej sobie z nią radzić. Polega ona miedzy innymi na rozmowach ze specjalistami na temat sposobów wsparcia oraz udzielaniu praktycznych wskazówek, jak radzić sobie z pojawiającymi się licznymi problemami. Terapia rodzinna może być szczególnie pomocna w przypadku niedawnego wystąpienia epizodu ostrego.12,13

Leki

Lekarz może przepisać choremu leki przeciwpsychotyczne, których zadaniem jest leczenie występujących objawów schizofrenii. Wybór leku zależy od rodzaju i nasilenia objawów, które wystapiły u danego pacjenta. Leczenie zostanie przepisane dopiero po przeprowadzeniu przez lekarza dokładnego wywiadu i badania. Zazwyczaj stosowane w schizofrenii leki to tabletki do przyjmowania doustnego. Niektóre leki są podawane w formie zastrzyków.12 Leki przeciwpsychotyczne dzielimy na leki pierwszej i drugiej generacji. W celu uzyskania szerszych informacji na temat różnic pomiędzy tymi dwiema grupami leków, należy skonsultować się z lekarzem.

Czas, przez jaki konieczne będzie przyjmowanie leków, może być różny dla każdego pacjenta. Zalecone leki mogą spowodować wystapienie działań niepożądanych; o ich wystapieniu, zwłaszcza w przypadku dużego nasilenia, należy poinformować lekarza. Lekarz moze przepisać pacjentowi inny lek, bądż też zlecić dodatkowy, który może być pomocny w zwalczaniu objawów ubocznych12

Nie wolno jest podejmować na własną rękę decyzji przerwaniu leczenia. W przypadku przerwania terapii może dość do nasilenia się objawów schizofrenii. 12


Co to jest przestrzeganie dyscypliny przyjmowania leków i dlaczego jest ono ważne?

Odpowiednie przestrzeganie dyscypliny przyjmowania leków oznacza, że osoba chora na schizofrenię przyjmuje leki w sposób zgodny ze wskazaniami lekarza.3 Dla wielu osób chorych na schizofrenię może to być trudne; w tej grupie osób zgłaszane jest przestrzeganie dyscypliny przyjmowania leków na poziomie średnio ok. 50%. Oznacza to, że osoby te nie przyjmują połowy przepisanych im leków zgodnie ze wskazaniami.3-5

Dla osób chorych na schizofrenię zapamiętanie schematu przyjmowania leków może być trudne. Ponadto, leki mogą wywoływać skutki uboczne powodujące często duży dyskomfort , co zazwyczaj prowadzi do ich odstawienia przez chorego.6-9 Osobom tym może być trudno utrzymać również ciągłość leczenia- często wydaje im się, że nie jest ono już konieczne.9
W przypadku, gdy osoba chora na schizofrenię ma trudności z przyjmowaniem leków, powinna skonsultować się z lekarzem w celu rozważenia innych możliwości leczenia.
Nieprzyjmowanie leków lub przyjmowanie niewłaściwych dawek jest główną przyczyną nawrotów i występowania nowych epizodów psychotycznych.9


Leczenie objawów negatywnych

U osób chorych na schizofrenię często występują objawy negatywne.10 Może to być np. ograniczona chęć podejmowania rozmowy, uczestniczenia w życiu towarzyskim lub wykonywania codziennych zajęć.10

Niestety, nawet leki drugiej generacji (zwane atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi) nie są w w pełni skuteczne w leczeniu objawów negatywnych.10
Stosowane dziś farmakologiczne leczenie schizofrenii ma na celu głównie zwalczanie objawów pozytywnych (psychozy i epizodów ostrych), a łagodzenie objawów negatywnych jest zazwyczaj dopiero następnym krokiem w leczeniu.11

Objawy negatywne mogą mieć niekorzystny wpływ na jakość życia, zatem niezwykle ważne jest, aby porozmawiać o nich z lekarzem już na wczesnym etapie leczenia.10


Oparte na dowodach naukowych wytyczne dotyczące farmakologicznego leczenia schizofrenii: zalecenia Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychofarmakologii
Thomas RE Barnes and the Schizophrenia Consensus Group of the British Association for Psychopharmacology.
Barnes TR oraz and the Schizophrenia Consensus Group of the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2011;25(5):567-620

Referencje

 1. Haller CS, Padmanabhan JL, Lizano P, Torous J, Keshavan M. Recent advances in understanding schizophrenia. F1000Prime Rep. 2014 Jul 8;6:57
 2. NICE CG178 https://www.nice.org.uk/guidance/cg178. [accessed August 2019]
 3. Bebbington PE. Int Clin Psychopharm 1995;9(Suppl.5): 41–50
 4. Cramer JA. Psychiatr Serv 1998;49: 196–201
 5. Velligan DI. Schizophr Bull 2006;32:724–742
 6. Byerly MJ. Psychiatric Clin North America 2007;30: 437–452
 7. Mitchell AJ Adv Psychiatr Treat 2007;13: 336–346
 8. Barnes TR and the Schizophrenia Consensus Group of the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2011;25(5):567-620
 9. Weiden PJ. J Clin Psychiatry 2007;68(Suppl. 14): 14–19
 10. Sicras-Mainar A. Neuropsychiatr Dis Treat 2015:11 51–57
 11. Sicras-Mainar A, Maurino J, Ruiz-Beato E, Navarro-Artieda R. Impact of negative symptoms on healthcare resource utilization and associated costs in adult outpatients with schizophrenia: a population-based study. BMC Psychiatry. 2014 Aug 6;14:225
 12. NHS, Treatment Schizophrenia, 2016. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/treatment/ [Accessed October 2019]
 13. NHS, Symptoms, 2016. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/symptoms/ [Accessed October 2019]
 14. NICE, Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management, 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178/chapter/1-Recommendations#subsequent-acute-episodes-of-psychosis-or-schizophrenia-and-referral-in-crisis-2 [Accessed October 2019]
Login to Unlock

Schizofrenia w szkole i pracy

Osoby z długotrwałymi chorobami psychicznymi, w tym schizofrenią, doświadczają barier w pracy z powodu stygmatyzacji, uprzedzeń i dyskryminacji. Pomimo faktu, ż

więcej…
Login to Unlock

Jak mogę pomóc osobie ze schizofren…

Poznanie schizofrenii jest ważne, aby zrozumieć fazy, objawy i przez co może przechodzić dana osoba. Istnieje wiele błędnych informacji na temat schizofrenii, w

więcej…
strzałka